دوره های آموزشی آتش نشان داوطلب

دوره های آموزشی مقدماتی،پیشرفته و تخصصی

دوره آموزش مقدماتی (تئوری و عملی) سطح 1

دوره مقدماتی آتش نشان داوطلب سطح 1

تاریخ برگزاری: ماه های زوج سال (6 دوره در سال)

زمان ثبت نام : 1 الی 20 ماه های فرد سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 20 روز

ظرفیت دوره: حداقل 20 نفر و حداکثر 35 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30 الی 13:15

محل برگزاری دوره: خیابان دانشگاه اصفهان نرسیده به پل غزه اداره آموزش و پژوهش سازمان اتش نشانی

هزینه دوره : به ازای هر نفر 4,360,000 ریال (با احتساب 9%مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می گردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

نام درس

معرفی سازمان ونیز شغل و تخصص آتش نشانی

تکنولوژی وتئوری حریق

رفتار شناسي حريق

خاموش کننده های دستی

آشنایی با تجیهزات آتش نشانی

لوله های نواری و نحوه گرفتن سرنازل

دستگاه تنفسی

پمپ های آتش نشانی

کف و کفسازها

نردبانهای دستی

مدیریت ایمنی برق

ایمنی و بهداشت محیط

کمک های اولیه

شناخت مواد شیمیایی

آسانسور

انواع گره و کار با طناب و تجهیزات شناسی

حوادث چاه تئوری و تجهیزات شناسی

آشنايي با سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك

اصطلاحات تخصصی

شناخت سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ساختمانها

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان